`
RING: OS Crnjanski

Dobrodošli     Šta i kako radimo     Reference     Promotivna sredstva     Kontakt

 Obrazovni
sistem Crnjanski
-----
Promocija Obrazovnog sistema
Obrazovni sistem „Crnjanski“ obuhvata ustanove od predškolske do gimnazije, uključujući Kembridž međunarodni program i Program međunarodne mature. Nakon uspešne saradnje na izradi monografije Tragovi i vidici objavljene povodom 20 godina od osnivanja Osnovne škole „Crnjanski“ poveren nam je i posao promocije čitavog obrazovnog sistema.

   
----
Predložili smo pokretanje časopisa koji bi uređivali i za koji bi pisali učenici gimnazije. Već posle prvog objavljenog broja među đacima je bila stvar prestiža pojaviti se u časopisu kao najbolja ili najbolji. Naravno časopis je ušao i u domove osnovaca, koji su naredne godine postali gimnazijalci

----
Plakati sa motivom
koji je korišćen za korice
brošure odštampani su
pred početak sledećeg upisnog roka. Isti motiv korišćen je i za bilborde na teritoriji Beograda

 


   


 
----
Sekcije i dopunske aktivnosti u okviru obrazovnog sistema promovisane su lifletima

----
Na kraju školske godine
objavljen je godišnjak

 

Napokon imamo dobru stvar. Hvala!


Svetlana Živković, direktor Gimnazije „Crnjanski“ RINGSTUDIO, Bulevar Mihajla Pupina 11, 11000 Beograd, Srbija. T.: 061 149 0417, E-mail: info@ring-marketing.com
© 2018. Svi zaštitni znaci i brendovi u ovoj prezentaciji vlasništvo su svojih odnosnih nosilaca. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.