`
RING: Kopur

Dobrodošli     Šta i kako radimo     Reference     Promotivna sredstva     Kontakt

 Kopur
-----
Prezentacija kompanije u formi kataloga
Kopur je preduzeće iz Slovenije koje se bavi proizvodnjom akustičnih, toplotnih i protivpožarnih izolacionih komponenti u automobilskoj industriji, industriji proizvodnje bele tehnike, prozora i vrata. Zamolili su nas da im napravimo katalog sa kojim će se predstaviti tržištu Evropske Unije.

  ----
Na naslovnoj strani dominiraju šestougaoni oblici koji asoiraju na pčelinje saće, a ono na marljivost, upornost, kvalitet

 


 


 

 


 


 


 


 


 RINGSTUDIO, Bulevar Mihajla Pupina 11, 11000 Beograd, Srbija. T.: 061 149 0417, E-mail: info@ring-marketing.com
© 2018. Svi zaštitni znaci i brendovi u ovoj prezentaciji vlasništvo su svojih odnosnih nosilaca. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.