`
RING: Dusan Tomanovic

Dobrodošli     Šta i kako radimo     Reference     Promotivna sredstva     Kontakt

 Dušan A. Tomanović
-----
Izrada doktorske disertacije u štampanoj i elektronskoj formi (465 strana, 412 ilustracija,
UDK: 728.6:398(497.16)“19“(043.3))
Dušan Tomanović, magistar arhitekture, imao je spremnu obimnu doktorsku disertaciju koja je podrazumevala 465 strana teksta i 412 ilustracija. Želeo je da je ima u štampanoj formi, dobro dizajniranu, luksuznog izdanja. Kao izuzetno pedantan i precizan nije bio siguran kome taj posao da poveri. Po preporuci, zamolio nas je za pomoć i mi smo mu sa zadovoljstvom pomogli. Dobio je disertaciju u štampanoj formi kakvu je želeo, doktorirao i postao profesor na Arhitektonskom fakultetu. Danas smo dobri prijatelji.

 

Skoro nisam sreo profesionalce poput vas. Bez vas ne bih imao ovakav doktorat i ne bih stigao da ga predam u propisanom roku. Hvala.


Mr Dušan Tomanović RINGSTUDIO, Bulevar Mihajla Pupina 11, 11000 Beograd, Srbija. T.: 061 149 0417, E-mail: info@ring-marketing.com
© 2018. Svi zaštitni znaci i brendovi u ovoj prezentaciji vlasništvo su svojih odnosnih nosilaca. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.